Welcome to Carpies World!

Previous
Next

Quality Dual Medium Education in Afrikaans & English

Carpe Diem Academy in Wingate Park is a school that focuses on learning challenges. Located in the heart of Pretoria east.  We offer top quality education for learners who don’t fully adapt in mainstream schools and who require more spesialised, individual attention. We strive to meet students at their level and walk alongside them. We help learners by identifying their personal needs and adapt the teaching plan from the Department of Education to suit each learner individually.

Carpe Diem Academy is in Wingate Park, die hartjie van Pretoria-Oos. Ons bied onderwys uit die boonste rakke vir leerders wat nie in hoofstroom skole aanpas nie en meer gespesialiseerde, indivuele aandag benodig. Ons streef daarna om elke leerder te ontmoet waar hy homself bevind en ‘n pad saam met hom te stap. Ons help leerders deur na elkeen se persoonlike behoeftes te kyk en die onderrig plan van die Department van Onderwys aan te pas om uniek te werk vir elke leerder.

Carpe Diem Acadamy, Learner dissabilty school Pretoria East

What makes us special

We focus on learners who struggle to adapt in mainstream schools due to learning challenges like ADHD and ADD. We take each learner by the hand and walk the road with them and in doing so, change the obstacles into starting blocks to success. At Carpe Diem Academy we offer a learning environment that can be altered to suit each the individual needs for each learner. The small classes provide the best opportunities for optimal growth and learning through individual attention.

Ons fokus op leerders wat weens ADHD, ADD en ander verwante leerafwykings, nie in hoofstroomskole hul plek kan vind nie. Ons vat elke leerder se hand en stap ‘n pad saam met hulle en sodoende verander ons struikelblokke in wegspringblokke na sukses. By Carpe Diem Academy bied ons ‘n leeromgewing wat uniek by elke leerder kan aanpas. Die klein klasse bied geleentheid vir optimale groei asook leer deur individuele aandag.

We focus on

Carpe Diem Acadamy Pretoria East

Ons maak die verskil aan u kind

Carpe Diem Academy streef daarna om leerders nie net op akademiese vlak by te staan nie maar ook om geestelik en emosioneel te ontwikkel. Elke leerder is uniek en elke leerder se omstandighede is uniek. Ons beoog om elke leerder se uniekheid te versorg en om dit te bevorder om in die wêreld na skool aan te pas en ‘n verskil te maak.

Carpe Diem Academy strives towards supporting and developing learners not only on an academic level but also spiritually and emotionally. Each learner is unique and each learner’s circumstances are unique therefore our aim is to nurture each learner’s individuality and uniqueness and help them to grow and adapt to the world outside school and to truly make a difference in the world. 

Carpe Diem Acadamy Pretoria East

At Carpe Diem

We are more than just a school

At Carpe Diem Academy Pretoria East, Wingate Park we pride ourselves in preparing each leaner for life after school. The subjects that we offer together with the career counselling fully equip learners to enter the world as successful young adults and to make informed career choices. In doing so, learners can make a significant difference in the world as complete and balanced young individuals.

By Carpe Diem Academy Pretoria Oos, Wngate Park rig ons onself daarnatoe om elke leerder gereed te maak vir die lewe buite die skoolomgewing. Die vakke wat ons aanbied tesame met die loopbaanvoorligting rig leerders ten volle toe om as ‘n suksesvolle jong volwassene die wêreld te betree en ‘n ingeligte loopbaan keuse te maak. Sodoende kan leerders as ‘n volwaardige en gebalanseerde jong mens ‘n daadwerklike verskil maak in die wêreld.

New admissions / Oop vir nuwe registrasies

Accreditation